Föreläsningar

Till dig som tänker beställa en föreläsning...

Föreläsningar ges som en halv studiedag på dagtid eller på kvällstid, även som heldag enligt överenskommelse. Innehållet i en föreläsning kan - till en viss del - anpassas efter beställarens behov och önskemål.

Viktigt att veta om mina föreläsningar...

Innehållet vänder sig antingen till förskolan (1-5 år) eller skolan (6-9 år). Den metodiska delen omfattar oftast mina praktiska erfarenheter från dessa verksamheter. Jag har under många år varit en aktiv pedagog inom förskola och skola, antingen som medverkande i ett projekt eller som en i ett arbetslag. Därmed har jag erfarenhet och närhet till barnens och lärarnas vardag som utgångspunkt för det vetenskapliga innehållet i föreläsningen.

 

Föreläsningar - förskolan och skolan

"Ta handdockan - språkutveckling genom upplevelse, kunskap och socialt samspel"

Förskolan - föreläsningen lyfter fram hur dockor kan användas för att skapa språklga och kommunikativa innehåll i planerade aktiviteter och spontana situationer och hur vi kan ta vara på vardagen som inspiration för barns spel och lek med dockor.

Skolan - föreläsningen lyfter fram dockans olika möjligheter att stimulera skrivprocessen, matematiska begrepp samt hur arbetet med dockor bidrar till ett positivt socialt klimat och gemenskap.

"Sagans kraft som inspiration för lärande"

Föreläsningen presenterar sagans pedagogiska möjligheter - genom att sagan lyfter fram etiska frågor kan den bidra till att barnens sociala medvetenhet utvecklas, sagan kan uppmuntra språklig nyfikenhet och berika kommunikation i tal och skrift, sagan inspirerar till olika former av skapande, fantasi och kreativitet.

Hur skapas det sagolika i vardagen? Betydelsen av ritualer i ord och handling. Musikens sagolika inverkan på sagan och hur väljer vi den? Sist men inte minst, föremålens betydelse för minnesupplevelsen.

Den metodiska delen ger exempel på hur vi kan arbeta med sagan, dels i förskolan dels i skolan.

"Att äga ett språk  =  att känna sig hemma"

Det är vanligt att prata om vad invandrarbarn inte klarar av och inte lyckas med och förklaringar till deras tillkortakommanden är oftast slentrianmässiga. Vi behöver fokusera mer på vad vi gör och vad vi skulle kunna göra med invandrarbarn. Kan man ändra själva görandet?

Språk och identitet utvecklas utifrån egna upplevelser och erfarenheter.
Vad är viktigast för ett barns identitet? Är det platsen där föräldrarna kommer ifrån eller sammanhangen som barnet ingår i?
Vilken framtid kan invandrarbarn se fram emot? Är det att återvända någonstans där de aldrig varit? Eller är det att utveckla sin identitet utifrån här och nu? Efter vad och vart ska invandrarbarnen längta när de längtar hem?

”Barnens dockor och dockor för barn”

Föreläsningen lyfter fram vikten av att barn ges möjligheter att själva tillverka sin egen docka och sedan använda den i olika sammanhang. En egentillverkad docka kan betyda mycket för t.ex. barns självförtroende eller bidra till att utveckla positiva relationer med andra barn. Tillverkning av egna dockor lyfter fram både den inviduella och den kollektiva kreativiteten samt förmågan att lösa olika problem.

”Häxan Hildur och matematikens värld”

Hildur är en häxa som inte vill växa och är därför extra kort. Hon tycker om att äta lax och att smygåka taxi på natten. Hennes bästa affär är Hemtextil för där finns många meter tyg med spännande mönster, snabba saxar och kaxiga nålar. En dag får Hildur kvastproblem…

Föreläsningen bjuder på kunskap om hur olika dockor kan stimulera barn att utveckla sin förståelse och sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang.
-------------------------------------------------
Kurser

Kurser ges som heldagar och har begränsat antal deltagare.

Innehållet syftar till att förvärva praktiska kunskaper om handdockans tillverkning och användning i arbetet med barn i förskola och skola.

Kurser i beställarens lokal är begränsade till 16 deltagare.

Tillverkning av människodockor

Tillverkning av djurdockor

Dessa kurser förutsätter praktisk förberedelse av deltagarna, t.ex. att i förväg sy dockans kropp enligt anvisning.

Spelteknik
Kursen ger kunskaper i grundläggande spelteknik som att gå, springa, hoppa, krypa och lägga sig. Vi arbetar med handdockor och enkla stavdockor.

Vi övar enkla dramatiseringar av sånger och ramsor samt dans.

Spelteknik är en fristående kurs utan krav på förkunskaper.

Att göra en föreställning
Kursen lämpar sig i första hand till arbetslag som tillsammans vill göra en enkel dockteaterföreställning, t.ex. en julsaga.