Publikationer

Förskolans didaktik och dockan som redskap - kommunikation och skapande i förskolan Studentlitteratur ISBN 9789144068664

Förskolans didaktik och dockan som redskap -
kommunikation och skapande i förskolan,
2012.
Mirella Forsberg Ahlcrona

Studentlitteratur.se

-------------------------------------------------------------

Magasin 360, 1/2010

Under 2009 disputerades 115 avhandlingar som berör skola, pedagogik och utbildning.

Lärarpanelen valde 11 avhandlingar som sina favoriter. Min avhandling var en av dem.

Motivering:

”Mirella Forsberg Ahlcrona beskriver handdockan som kommunikationsskapare i förskolans vardag.
Begreppet kommunikation belyses med relevans för såväl språk- och begreppsutveckling som för filosofiska frågeställningar runt det mänskliga växandet.
En föredömligt lättillgänglig och väldisponerad avhandling som inspirerar till utveckling av praktiken”.
----------------------------------------------------------------

Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan Göteborgs universitet

Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan. 2009.
Mirella Forsberg Ahlcrona
GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 287

Mirellas avhandling har nummer 287. i denna Acta-serie.
Länk till nedladdning/beställning, öppnas i nytt fönster
----------------------------------------------------------------

Ta handdockan, Lek skapande fantasi VioVio ISBN 9163005875

Ta handdockan
Lek - skapande - fantasi,
1991.
Mirella Forsberg-Ahlcrona
----------------------------------------------------------------

Kreativitet i förskolan Studentlitteratur ISBN 9789144108179

Kreativitet i förskolan, 2016.
Mirella Forsberg Ahlcrona

Studentlitteratur.se

----------------------------------------------------------------

Studentlitteratur ISBN 9789144105086

Antologi
Kapitel 6. Håll samlingen kvar, men håll i den!
Mirella Forsberg Ahlcrona
i
Man ser inte gruppen för alla barn
Ingrid Pramling Samuelsson, Cecilia Wallerstedt & Niklas Pramling (red.) 2014, s. 79-93

----------------------------------------------------------------

Mathematics in Preschool and Problem Solving: Visualizing Abstraction of Balance
in
Creative Education  Vol.5 No.6,  Pub. Date: April 25, 2014, pp 427-434
Mirella Forsberg Ahlcrona, Ingrid Pramling Samuelsson

http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=45302

Mathematics and Puppet Play as a Method in the Preschool Teacher Education
Creative Education, Vol.9 No.10, Pub. Date: August 7, 2018, pp 1536-1550
Mirella Forsberg Ahlcrona, Ann Östman

https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=86503

----------------------------------------------------------------

Högskolan i Skövde 2/2012 ISSN: 2001-4554

"Spindlarna i Falköping" - en studie om hur dockan som medierande redskap bidrar till utveckling av förskolans kommunikativa miljö
Mirella Forsberg Ahlcrona
i
Utbildning & Lärande Education & Learning; Tema: Ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik
Anders Jacobsson & Maria Olson (temared.) 2/2012, s. 48-62.
----------------------------------------------------------------

Learning Curve Azim Premji University India

Using Puppetry in School Education
Mirella Forsberg Ahlcrona
in
Learning Curve
Issue XVIII, September 2012, Section B, Some Perspectives, pp 44-47.
----------------------------------------------------------------

The Puppet´s Communicative Communicative Potential as a Mediating Tool Springer ISSN 0020-7178 Australia

The Puppet´s Communicative
Potential as a Mediating Tool
in Preschool Education

Mirella Forsberg Ahlcrona
in
International Journal of
Early Childhood
August 2012, Volume 44,
Issue 2, pp 171-184.
----------------------------------------------------------------

Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken. Anna Klerfelt & Birgitta Qvarsell (red.) Gleerups ISBN 978-91-511-0412-6

Antologi
10. Handdockan i pedagogiken
- vad handlar det
om?
Mirella Forsberg Ahlcrona
i
Kultur, estetik och barns
rätt i pedagogiken

Anna Klerfelt &
Birgitta Qvarsell (red.)
2012 och 2021, s. 199-220.
----------------------------------------------------------------

Dockan som redskap i förskolan Förskoletidningen 1/2011

Dockan som redskap i förskolan
Mirella Forsberg Ahlcrona
i
Förskoletidningen
Nummer 1/2011 Årgång 36,
s. 27-34.

----------------------------------------------------------------

Tillagd i varukorgen