Arkiv

Dockmedia Högskolan i Skövde 2010-2014

För mer information kontakta Mirella direkt: mirella.forsberg.ahlcrona@his.se

 

Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona A huset en trappa upp

Dockmedia handlar om både utbildning och inspiration för studenter och verksama lärare i förskola och skola.
Utanför undervisningssalen finns ett antal montrar som på olika sätt presenterar dockans möjligheter att inspirera till olika tematiska innehåll. 
                                                                

Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Dockan kan ge upphov till känslor, tankar och handlingar

Här presenteras en introducerande text om dockans egenskaper som en utgångspunkt för olika former av kommunikation och skapande. 
                                                                 

Foto: Lars Ahlcrona Svaren finns på tavlan

En docka besökte min förskolegrupp varje fredag. Den brukade samla på olika frågor men också själv ställa frågor till barn. Under ett av dockans besök ville barnen veta svaren på vidstående frågor. De som frågade var 4 och 5 år gamla. 
                                                               

Foto: Lars Ahlcrona Broar mellan Minimalia, Snurreberget och Maximalia

Hösten 2012 och våren 2013  går i matematikens tecken. Kommunikation om matematiska begrepp med hjälp av bild, musik, rörelse och hantverk kan utveckla barns matematiska förståelse och vetande genom nyfikenhet, undersökande och upplevelse. Just det spontana och oväntade kan skapa situationer som engagerar barn och motiverar deras egen kunskapsresa.

Häxor är bra att ha när ovanliga och oväntade saker behöver hända.

Lirpa är en häxa som bor i Snurreberget mellan landet Minimalia och Maximalia.
                                                                

Foto: Lars Ahlcrona Lirpas affär

Lirpa har en affär där hon säljer magiska kryddor och äckliga läckerheter. Hennes favoritspindel heter Spirro, en mycket snabb spindel. Istället för att spinna tråd och klättra som alla andra spindlar, flyger Spirro tack vare sin helikoptermössa.
                                                                

Foto: Lars Ahlcrona Sången i närbild

Tjåp såj delyx är en av Lirpas speciella sånger och absolut den galnaste. Den har skrivits av Fröknarna Klack och finns på deras cd-skiva. 
                                                                

Foto: Lars Ahlcrona Tänk att det finns så minimala saker....

I landet Minimalia är alla föremål minimala.
                                                                

Foto: Lars Ahlcrona En minimal Pinocchio ser sig omkring

                                                                

Foto: Lars Ahlcrona Maximala saker var svårare att hitta...

I landet Maximalia är alla föremål ovanligt stora.
                                                                

Foto: Lars Ahlcrona Spännande storlek

                                                                

Foto: Lars Ahlcrona Räkna form och färg

Stora stavdockor har olika intressen och uppgifter. Clownen Max tycker om att räkna och vill bland annat veta hur lång tid tar ett ögonblick. Vio Vio en förtrollad boll, uppvaktar barn med sin dans när barnen fyller år.  Roboten X2000 samlar på kunskap om människor till exempel undrar den hur vi vet att vi tänker, eller var i kroppen bor våra känslor. Formdockorna kommer från formplaneten och undersöker olika former och ovanliga konstruktioner.
                                                                

Foto: Lars Ahlcrona Det finns mycket att läsa även på svenska

Dockan som redskap har, på olika sätt, funnits som människans kulturella följeslagare och utvecklats genom olika verksamheter så som teater, politik, undervisning och terapi. I ett internationellt perspektiv är användning av dockor en etablerad metod i utbildningen. Litteratur som behandlar dockan handlar samtidigt om människans historiska utveckling till social och kulturell varelse.
                                                                

Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Robotar och troll kan vara nyfikna på varandra

Dockan har potentialer att överskrida gränser mellan de faktiska och de fiktiva världar. På så sätt kan den användas både i traditionella sagor som en del av den svenska sagokulturen, men också i konstnärliga sagor som förmedlar innehåll om andra möjliga världar.
                                                                

Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Stavdockor och handdockor

När Bergakungen från Snurreberget bjuder på bal träffas många troll. Här syns några. Först ser vi Hoaklumpen med svansen gul som själva solen. Bredvid står trollet Timotej med fräcka tänder. I mitten finns Bergakungen. Hans dotter prinsessan Kaisu och trollet Tim är kära i varandra. Tim har en räv bakom örat. 
                                                                 

Foto: Lars Ahlcrona Välkommen in!

Skylten finns utanför min undervisningssal. Dockmedia avser dockans förmåga att mediera/förmedla, olika innehåll och handlingar. Användning av dockan i förskolan och skolan representerar på ett symboliskt plan en självständig konstform - dockteatern, vilken i sig inkluderar flera former och uttryckssätt så som monolog, dialog, sång, dans, bild och hantverk. Berättande, poesi och dramatiserande med dockan i undervisningen kan betraktas dels som former för sociala interaktioner, dels som olika språkliga innehåll och meningsskapande processer. Dessa kan även vara olika sätta att lära om något annat, till exempel om matematiska begrepp.
                                                                 

 

Foto: Lars Ahlcrona Salen har 40 sittplatser

Ett centralt blickfång utgörs av anslagstavlan som sträcker sig över hela väggen och presenterar rumets tema. Min avsikt är att initiera en diskussion om olika sätt att skapa lärmiljöer med vilka barn, i sin tur, kan samspela med.
Vad kan inspirera oss att skapa sådana miljöer?
Vilka hinder finns det?
                                                                 

Foto: Lars Ahlcrona Vackra bokstäver och matematikens språkliga dimension

Fokus ligger på att uppmärksamma och kommunicera matematik på olika sätt.

Detta med hjälp av varierande föremål och material med ett specifikt estetiskt budskap, med andra ord, en miljö som riktar uppmärksamhet mot matematiskt tänkande samt uppmuntrar innovativa handlingar. 
                                                                 

Foto: Lars Ahlcrona Formdockorna - på väg till nästa byggplats

Form och konstruktion.

En untgångspunkt för en matematiskt berättelse? En inspiration för egna byggprojekt? 
                                                                

Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Kluriga ugglor

Ugglor symboliserar klokhet - särskilt när de på ett lekfullt sätt vill få oss att upptäcka grundläggande geometriska former och mönster.
                                                                 

Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Kanske landet Fantasia?

Här finns mycket att räkna, beskriva och inspireras till eget skapande i olika tekniker. Kanske en gruppberättelse? Eller levandegöra vissa djurmotiv i form av stavdockor? Välja sånger och musik som vidareutvecklar deras identitet? 
                                                                 

Foto: Lars Ahlcrona Vad är det som händer?

Slutet av anslagstavlan består av matematiska händelser.

  • Räkna det du ser. 
  • Fundera på vad som händer.
  • Prata om det du ser och funderar över med någon annan.
  • Vad var mest intressant?
  • Vad kom ni fram till? 
                                                                     
Foto: Lars Ahlcrona
Foto: Lars Ahlcrona
Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Här finns mycket att upptäcka

På väggen finns hyllor med olika stationer som kan uppmuntra både praktiska och teoretiska kunskaper, individuellt eller i grupp.
                                                                 

Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Foto: Lars Ahlcrona Vad kan vi räkna här?

Vackra bokstävär i en annan kombination.
                                                                 

Foto: Lars Ahlcrona Stora och små skatter

Böcker är en skatt!

Böcker är en skatt och passar att ha i skattkistor.
                                                                 

Foto: Lars Ahlcrona

Sagans fjäril, sagoträdet och ett litet sagotroll.
                                                                

Foto: Lars Ahlcrona Mille betyder 1000 i Italien. Visste du det?

Roboten Mauro Mille samlar på praliner, pärlor och pipränsare. 
                                                                 

Foto: Lars Ahlcrona Lika men olika

På skåp och andra hyllor i rummet finns olika typer och former av dockor.

En stor häst och en stor katt - stavdockor som kan röra sig smidigt och elegant.
                                                                 

Foto: Lars Ahlcrona Verkligen olika

Pippi Långstrump samtalar med roboten RAR från planeten RIA RA och Valdemar som är en vandrande pinne. RAR menar att han är mycket sälsynt men Valdemar med öron som lyssnar åt olika håll, har en annan uppfattning.
                                                                 

Foto: Lars Ahlcrona

Robotar samlar och registrerar sagor och berättelser. Här är Tummelisa i bild och bokformat. Under Tummelisa, utspelar sig en spännande berättelse om kaninen som inte kunde sova ... för det hördes bom, bom, bom... hela tiden. 
                                                                

Foto: Lars Ahlcrona

Överst står några glada figurer i lustiga hattar. På hyllan under står en rumpnisse, en tomte, ett troll och en clown. De ska gå på kalas.

Längst ner finns en tavla med mycket symbolik. Den är skapad av elever i Bifrostskolan i Danmark. Bifrostskolans arbetssätt kännetecknas av den musiska framställningen - det vill säga att skapande och konst integreras i samtliga ämne.
                                                                

Foto: Lars Ahlcrona

I kommunikationen med dockan uttrycks dockans synliga och osynliga komponenter. Med synliga komponenter avses dockans form och färg, rörelse och tal medan osynliga komponenter avser det som dockan framkallar hos åskådaren under ett pågående samspel, men också efterråt i form av minnesupplevelser, associationer, tankar och känslor.
                                                                 

Foto: Lars Ahlcrona

Kommunikation med dockan som redskap förknippas oftast med den språkliga. Det man i regel inte tänker på är att dockans egenskaper handlar lika mycket om det "icke språlkiga", det vill säga att det esteteiska och det visuella i situationen "talar" med oss på sitt sätt.
                                                                 

Foto: Lars Ahlcrona "Man blommar inte mindre för en annan blommar bredvid!"

Blommande flygsmällare har fått ett nytt liv i färglada krukor.

När de inte står i fönstret fungerar de som stavdockor och dansar Sjösalavals.

Med denna bild stänger jag dörren till sal A 201. 

Välkommen på besök.

Hälsar,

Mirella Forsberg Ahlcrona
                                                                  

Lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde stängdes fr.o.m januari 2015 genom ett rektorsbeslut.

Tillagd i varukorgen