Händelser

2012-02-14 Förskolans didaktik och dockan som redskap.
Huvudbok i bokklubben Leka Lära Leva
i februari, 2012. Medlemstidning nr 2, 2012.

2011-10-12 - Webbshopen flyttar till viovio.se

2011-10-09 - Dockteaterföreställning
Mirella ger Cirkus Oj där allt är på Skoj
Rydboholms Wärdshus

2010-12-01 - DramaForum nr 4-2010
Redaktör Anita Grünbaum recenserar Mirellas avhandling
"Handdockans kommunikativa potential som medierande
redskap i förskolan".
DramaForum 4-2010 sidan 17.

2010-11-05 - Østlandsk Lærerstevne, Oslo
"Språk - kommunikasjon - med handdockan som hjälpmedel"
Läs mer >>

2010-11-03 - Skolforum, Stockholm
Förskolans didaktik och estetiska lärprocesser
Om handdockans potentialer för utveckling av barns kommunikation i förskolan och skolan. Dockan presenteras som en berättarform och en form att berätta om. 

På vilket sätt kan användningen av dockor bidra till utvecklingen av den språkliga miljön?
Hur kan dockans användning utöka och vidga berättarsammanhang mellan lärare och barn i förskola och skola?

Onsdag 3 september
Föreläsningstiden är kl. 11.00 - 11.20
Kunskapscenen
Mirella Forsberg Ahlcrona - universitetslektor, Högskolan i Skövde.

2010-09-23 - Föreläsningsserie för förskollärare ht -10, Skövde
Högskolan Skövde, "Kommunikation med dockan som redskap"

2010-09-15 - När det sjunger i hjärtat, Stockholm
Förskolans möjligheter att göra skillnad för barns psykiska hälsa
Läs mer >>

2010-08-11 - OMEP, Göteborg
26th OMEP World Congress, August 10-13, 2010, Göteborg, Sweden
Läs mer >>
Program 

2010-04-15 - Forskarseminarium, Stockholm
Handdockan – ett kommunikativt och pedagogiskt verktyg i förskolan, Mirella föreläser

2010-04-15 - OMEP-föreläsning, Stockholm
Dockans kommunikativa potentialer i förskolan, Mirella föreläser

2010-04-12 - Förskolelyftet hösten 2010, Högskolan Skövde
Språk och matematik genom estetiska lärprocesser, 15 hp

2010-02-01 - Vi Föräldrar, intervjuar Mirella
Docka väcker barns kreativitet

2009-12-18 - Sveriges Radio P4 Göteborg
Hjälper barn att kommunicera bättre

2009-12-15 - Förskolan, intervjuar Mirella
Hallo där! Mirella Forsberg Ahlcrona, förskollärare dockteaterpedagog och filosofie doktor i pedagogik vid Göteborgs universitet som skrivit avhandlingen Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan.

2009-12-01 - Specialpedagogik, intervjuar Mirella
Handdockor borde vara en rättighet i förskolan
Inför handdockan som en kommunikativ rättighet för barn i förskolan! Det uppmanar Mirella Forsberg Ahlcrona som i sin avhandling vid Göteborgs universitet "Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan" hävdar dess relationella, språkliga och handlingsmässiga potential.
text Annika Miezis

2009-11-23 - Sveriges Radio P4 Skaraborg
Handdockor får tysta att prata

2009-11-23 - Vetenskapsradion, Sveriges Radio
Förstår du, dockan?

2009-10-06 - Skolporten, intervjuar Mirella
Handdockan som kommunikationsskapare. Läraren behöver mer kunskap om handdockans potential för att kunna använda den på ett mångsidigt sätt.

2009-10-02 - Disputation kl. 13:15
"Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan" av Mirella Forsberg Ahlcrona
Göteborgs Universitet Kalender

2009-10-01 - Pressmeddelande Göteborgs universitet
Handdockan ger dynamik i kommunikationens verktygslåda...

2009-09-29 - Utställning Frölunda Kulturhus
Mirella Forsberg Ahlcrona ställer ut sina dockor i Göteborg. Utställningen pågår tom måndag 12 okt 2009.

2009-09-18 - Seminarier hösten 2009
Mirella Forsberg Ahlcrona föreläser i Skövde, 27 nov 2009. 

Högskolan i Skövde anordnar en föreläsningsserie med fokus på
språk-, läs- och skrivlärande.
Föreläsningarna är i mån av plats öppna för rektorer och verksamma
förskollärare/lärare på fältet.

1999-02-15 - Förskolan, intervjuar Mirella
Handdockan förändrar vardagen.
text Lasse Nohrstedt foto Johan Hedenström
Förskolan 2/99

1998-01-02 - Kreativ Pedagogik nr 35-1998
Tema Hästar - Marionetthästen

1997 - Nya Skriet, intervjuar Mirella
Jordgubbspunkare på handen och bokstäver i huvudet. 
text Dragan Mitic foto Dorotea Blank
Nya Skriet april/1997